פרופ' בעז בן משה

מנהל פדגוגי

בעז בן משה, יליד תל אביב, חתן פרס ראש הממשלה לקומפוזיטורים ב2003 ו 2021, פרס אנגל 2021 ופרס מפעל חיים ע״ש יצחק נבון לשנת 2020. יצירותיו בוצעו על ידי כל גופי הביצוע המרכזיים בארץ. חבר בטריו triple helix. מנהל אומנותי של חג המוסיקה הישראלית בשנים 2012 עד 2018. פרופ׳ לקומפוזיציה ודיקן הפקולטה לקומפוזיציה, ניצוח וחינוך מוסיקלי באקדמיה למוסיקה ומחול בירושלים.