תכנית מצוינות ופתיחת מגמת מוסיקה אזורית באישור משרד החינוך